Schoonbrood & de Bruijn

De huisartsen werken uitsluitend op afspraak om wachttijden zoveel mogelijk te beperken.  Er zijn zowel ochtend- als middagspreekuren. 

Het kan voorkomen dat de dokter van uw keuze op het door u gewenste tijdstip volgeboekt of afwezig is. U kunt dan een afspraak bij een van de andere artsen maken of kiezen voor een andere dag. 

Er wordt per afspraak 10 minuten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, overleg dan met de assistente. Zonodig kan meer tijd worden ingepland.

Als u belt voor een afspraak of visite zal de doktersassistente altijd enkele vragen stellen, waardoor wij geïnformeerd zijn over de aard, ernst en urgentie van uw probleem. Zo kunnen wij zorgdragen voor een goede (spreekuur-)planning bij de juiste hulpverlener. Bovendien wordt er dan voldoende tijd gereserveerd en wordt onnodig wachten voorkomen.

Wij merken dat het soms moeilijk is om op sommige vragen van de assistente antwoord te geven, wellicht in de veronderstelling dat dit nieuwsgierigheid is. Het is belangrijk om te weten dat de doktersassistentes in dezelfde mate als de artsen gebonden zijn aan het medisch beroepsgeheim. 

Indien u bij nader inzien toch geen afspraak nodig heeft, verwachten wij van u dat u deze afspraak afzegt: zo is er weer plaats voor een ander.

Copyright © 2014. Huisartsenpraktijk Schoonbrood & de Bruijn.