Schoonbrood & de Bruijn

Voor het aanvragen van herhaalrecepten is er een speciale keuze binnen het menu van ons telefoonnummer, dat 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week open staat.

Op de telefoonbeantwoorder kunt u dus op elk gewenst moment verlenging van chronische medicatie inspreken. Door deze voorziening wordt ons normale telefoonnummer ontlast en de praktijk dus beter telefonisch bereikbaar.

Bij het inspreken hebben wij uw naam, adres en geboortedatum nodig. Zorg dat u goed weet welke medicamenten u en welke hoeveelheid (maximaal voor 3 maanden) nodig heeft.
De artsen controleren de noodzaak en het gebruik van de medicamenten. Als er onduidelijkheden zijn zal de assistente contact met u opnemen.

Vanzelfsprekend blijft het nodig op gezette tijden op het spreekuur te komen voor medische controle. Een mededeling op het recept kan u daaraan herinneren.

Copyright © 2014. Huisartsenpraktijk Schoonbrood & de Bruijn.