Schoonbrood & de Bruijn

Alle zorgverleners van onze huisartsenpraktijk hechten veel waarde aan goed samenwerken: onderling en met u als patiënt.
Daarvoor zijn een aantal omgangsregels, die nodig zijn voor de praktijkvoering.

 

Volgens de landelijk richtlijn duurt een gesprek/consult met de huisarts standaard ongeveer 10 minuten. Daarom is het niet mogelijk om allerlei vragen van verschillende aard tegelijk te stellen. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u aan de assistente om een dubbelconsult (= 20 minuten) vragen. Dit betekent dat er meer tijd is om u te helpen, maar nog niet dat u een onbeperkt aantal vragen kunt stellen. Wilt u daarmee rekening houden.

 

Als u graag met een bepaalde dokter wilt afspreken, kunt u dat aan de assistente aangeven. Zij geeft dan aan wanneer er bij deze arts plaats is. Bij normale drukte en aanwezigheid van de arts is dat vanaf de dag dat u belde 1 tot hooguit 3 dagen later.

 

Als u snel een afspraak wilt en de assistente beoordeelt met u, dat het inderdaad beter is dat u dezelfde dag gezien wordt, dan bepaalt de assistente bij welke arts er direct plaats is.

 

Indien u bij nader inzien toch geen afspraak nodig heeft, verwachten wij van u dat u deze afspraak afzegt: zo is er weer plaats voor een ander. Indien u niet verschijnt zonder af bellen zullen wij daarover met u contact opnemen. Als dit vaker voorkomt zullen wij u adviseren een ander huisarts te zoeken.

 

U blijft als patiënt altijd zelf verantwoordelijk voor het opvragen van uitslagen (bv. van bloed/urine-onderzoek of van een onderzoek in het ziekenhuis).

 

Als u een vraag stelt aan de assistente, kan zij die niet altijd direct beantwoorden. Dan volgt op een later moment overleg met de arts. Voor het antwoord belt u in principe zelf na 15.00 terug.

 

Bij agressief gedrag, verbaal of fysiek, verzoeken wij u onmiddellijk de praktijk te verlaten. In een gesprek dat daarna eventueel volgt, kunnen wij het meningsverschil uitpraten en een oplossing zoeken.

 

 

Klachten:

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen en zorg van hoge kwaliteit te bieden. Maar soms ontstaan er misverstanden of maken wij een fout. Wij stellen het op prijs als u ons de gelegenheid geeft om uw klacht samen te bespreken. Alleen dan kunnen we samen op zoek gaan naar een geschikte oplossing. Dat kan ook als de klacht over één van de andere medewerkers of de Spoedpost gaat.

U kunt desgewenst gebruik maken van klachtenformulier om uw klacht aan ons te melden. Na ontvangst zullen wij contact met u opnemen. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met de praktijk om uw ongenoegen kenbaar te maken.

Als u er met uw huisarts niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Meer informatie kunt u vinden in de folder (huisartsenpraktijk) en op www.skge.nl

 

 

Copyright © 2014. Huisartsenpraktijk Schoonbrood & de Bruijn.