Schoonbrood & de Bruijn

Alle zorgverleners van onze huisartsenpraktijk hechten veel waarde aan goed samenwerken: onderling en met u als patiënt.
Daarvoor zijn een aantal omgangsregels, die nodig zijn voor de praktijkvoering.

Volgens de landelijk richtlijn duurt een gesprek/consult met de huisarts standaard ongeveer 10 minuten. Daarom is het niet mogelijk om allerlei vragen van verschillende aard tegelijk te stellen. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u aan de assistente om een dubbelconsult (= 20 minuten) vragen. Dit betekent dat er meer tijd is om u te helpen, maar nog niet dat u een onbeperkt aantal vragen kunt stellen. Wilt u daarmee rekening houden.

Als u graag met een bepaalde dokter wilt afspreken, kunt u dat aan de assistente aangeven. Zij geeft dan aan wanneer er bij deze arts plaats is. Bij normale drukte en aanwezigheid van de arts is dat vanaf de dag dat u belde 1 tot hooguit 3 dagen later.

Als u snel een afspraak wilt en de assistente beoordeelt met u, dat het inderdaad beter is dat u dezelfde dag gezien wordt, dan bepaalt de assistente bij welke arts er direct plaats is.

Indien u bij nader inzien toch geen afspraak nodig heeft, verwachten wij van u dat u deze afspraak afzegt: zo is er weer plaats voor een ander. Indien u niet verschijnt zonder af bellen zullen wij daarover met u contact opnemen. Als dit vaker voorkomt zullen wij u adviseren een ander huisarts te zoeken.

U blijft als patiënt altijd zelf verantwoordelijk voor het opvragen van uitslagen (bv. van bloed/urine-onderzoek of van een onderzoek in het ziekenhuis).

Als u een vraag stelt aan de assistente, kan zij die niet altijd direct beantwoorden. Dan volgt op een later moment overleg met de arts. Voor het antwoord belt u in principe zelf na 15.00 terug.

Bij agressief gedrag, verbaal of fysiek, verzoeken wij u onmiddellijk de praktijk te verlaten. In een gesprek dat daarna eventueel volgt, kunnen wij het meningsverschil uitpraten en een oplossing zoeken.


Copyright © 2014. Huisartsenpraktijk Schoonbrood & de Bruijn.